Cumartesi, Haziran 25Önemli Haberler
Shadow

Imtihan duası Türkçe, Arapça okunuşu: İmtihana girmeden vede girerken okunacak dualar neler?

Imtihan duası Türkçe, Arapça okunuşu: İmtihana girmeden vede girerken okunacak dualar neler? – En Nihayet Havadisler

Sınav duası Türkçe, Arapça okunuşu: Sınava girmeden ve girerken okunacak dualar neler?

İmtihana hazırlanan öğrenciler yoğun bir halde yaptıkları çalışmaların peşinden imtihan dualarını araştırmaya başladılar. Imtihan öncesi streslerini azaltmak için ellerini göğe açan adaylar vede sınavda onları yalnız bırakmayan yakınları YKS başarı duasını araştırıyor. Bu dualar içinde Kalem suresi de içeriyor. YKS öncesinde vede imtihan anında okunacak dualar ile adaylara içsel destek sağlanıyor. YKS’nin ilk oturumu olan TYT 18 Haziran’da, AYT vede YDT ise 19 Haziran’da düzenlenecek. TYT saat 10:15’te başlamış olacak.

SINAV DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir vede doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana destek kuvvedet nasip eyle. Bu yakarış sınava girilmeden 3 kez okunursa, Tanrı imtihana girecek olan kişiye destek olacaktır.

SINAV DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Rebbi ethılni müdhale sıdkin vede ahricni muhrace sıdkin vedec al li min ledünke sültanen nasira.

SINAV İÇİN SIRAYA OTURUNCA OKUNACAK DUA

“Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli ” (10 Kere)

ANLAMI: “Ya Rabbi! Göğsümü vede gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.”

SINAV BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA

“Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” (10 kere)

ANLAMI:”Ey Hayy vede Kayyum olan Tanrı’ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

SINAVDA UNUTKANLIĞA KARŞI EDİLECEK DUA

Besmeleirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü vede iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ kir fethan mubînâ.” On dokuz kere okunacak.

– Bu yakarış her an, devamlı, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunması mümkün. Mesele Kur’an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Alana getirilen işin kolay gelmesi, zor gelmemesi vede hayırla neticelenmesi için yakarış etmiş oluyoruz.

“Rabbi yessir vedelâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

ANLAMI:“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

– “Tanrıümme hır li vedehter li.Vela teklini ala istemli.”

ANLAMI:Tanrı’ım! Bu işi bana hayırlı kıl vede bu işi bana nasip eyle! Tanrı’ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De’avat,90)

– Rabbi zidni ilmen vede fehmen vede el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri vede yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Tanrı. Rabbi yessir vede la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr. (İmtihana girmeden ilkin 3,5,7 kere okunması mümkün)

Rabbim! İlmimi vede anlayışımı arttır vede beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır vede dilimdeki bağları çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Tanrı. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

KALEM SURESİ OKUNUŞU

Besmeleirrahmanirrahim

1. Nun vedelkalemi vede ma yesturune.

2. Ma ente binı’meti rabbike bimecnunin.

3. Ve inne kir leecren ğayre memnunin.

4. Ve inneke le’ala hulukın ‘azıymin.

5. Fesetubsıru vede yubsırune.

6. Bieyyikumulmeftunu.

7. İnne rabbeke huvede a’lemu bimen dalle’an sebiylihi vede huvede a’lemu bilmuhtediyne.

8. Fela tutı’ılmukezzibiyne

9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.

10. Ve la tutı’ kulle hallafin mehiyni.

11. Hemmazin meşşain binemiymin.

12. Menna’ın lilhayri mu’tedin esiymin.

13. ‘utullin ba’de zalike zeniymen.

14. En kane za malin vede beniyne.

15. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevvedeliyne.

16. Yılsimuhu ‘alelhurtumi.

17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

18. Ve la yestesnune.

19. Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike vede hum naimune.

20. Feasbehat kessariymi.

21. Fetenadev musbihıyne.

22. Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.

23. Bilimtaleku vede hum yetehafetune.

24. En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.

25. Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.

26. Felemma reevha kalu inna ledallune.

27. Bel nahnu mahrumune.

28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

30. Feakbele ba’duhum ‘ala ba’dın yetelavedemune.

31. Kalu ya vedeylena inna kunna tağıyne.

32. ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

33. Kezalikel’azabu vede le’azabul’ahıreti ekberu lev kanu ya’lemune.

34. İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne’ıymi.

35. Efenec’alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

36. Ma lekum keyfe tahkumune.

37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

39. Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

40. Selhum eyyuhum bizalike ze’ıymun.

41. Emlehum şureka’u felye’tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

42. Yevme yukşefu ‘an sakın vede yud’avne ilessucudi fela yestetıy’une.

43. Haşi’aten ebsaruhum terhekuhum zillefun vede kad kanu yud’avne ilessucudi vede lum salimune.

44. Fezerniy vede men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya’lemune.

45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

46. Em tes’eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

47. Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.

48. Fasbir lihukmi rabbike vede la tekun kesahıbilhuti iz nada vede huvede mekzumun.

49. Levla en tedarekehu nı’metun min rabbihi lenubize bil’arai vede huvede mezmumun.

50. Fectebahu rabbuhu fece’alehu minessalihıyne.

51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre vede yekulune innehu lemecnunun.

52. Ve ma huvede illa zikrun lil’alemiyne.

YKS sınavı 2022 kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YKS sınav giriş belgesi alma ekranı!

YKS imtihanı 2022 kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YKS imtihan giriş belgesi alma ekranı!

Bir cevap yazın

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |