Pazar, Kasım 28Önemli Haberler
Shadow

Türkiye sıhhat turizminden daha fazla hisse alacak

Türkiye’de sıhhat turizmi, spor turizmi, ekoturizm, wellness (esenlik) üzere yüksek potansiyelli karakteristik alanlarda daha şahsileştirilmiş hizmet sunulması, daha fazla sıhhat turisti çekilmesi ve gelir elde edilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye nazaran, sıhhat turizmi, bilhassa son yıllarda ülkelerin ekonomik sürdürülebilir kalkınmasını destekleyen ve rekabet gücünü artıran bir dal olarak öne çıkıyor.

Bu turizm çeşidi, getirisi, karlılığı ve sürdürülebilirliğinin yanı sıra ülkenin medikal dalının durumu ve gelişmiş potansiyeli de göz önüne alındığında, Türkiye için gaye hizmet ihracatı kesimlerinden biri pozisyonuna geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) datalarına nazaran, bu yılın 10 aylık devrinde tedavi maksadıyla Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 370 bin 335 olurken elde edilen gelir 704 milyon 261 bin 29 doları buldu.

Gözden Kaçmasın

Avrupa ve Asya’da ‘yeni salgın’ alarmı… Mevt oranı yüzde 50’den fazla!Haberi Görüntüle

Sıhhat Bakanlığı datalarına nazaran ise 10 aylık devirde ülkeyi ziyaret eden yabancı hasta sayısı 718 bin 164 olarak kayıtlara geçti. Sıhhat turizmi gelirlerine ait TÜİK tarafından sunulan istatistiklerin hudut kapılarında yapılan anketler yoluyla belirlenmesinden ötürü mevcut hasta sayısının tamamını göstermediği bedellendiriliyor.

Bakanlığın gelecek devirde ülkede tedavi olan sıhhat turisti sayısı ile sıhhat turizmi gelirlerinin kayıt altına alınması ve sağlıklı biçimde ölçülmesine yönelik çalışma yapılması öngörülüyor. Sıhhat turizmine yönelik Bakanlık dayanaklarının bu kapsamda bir araç olarak kullanılması da planlanıyor.

SAÇ EKİMİNDEN TÜP BEBEK TEDAVİSİNE KADAR

Bölümde turist başı harcama yaklaşık 1900 olarak kayıtlara geçerken bu sayının aslında 10 bin dolar düzeyine yaklaştığı varsayım ediliyor.
Sıhhat hizmeti almak üzere Türkiye’ye gelen turistler tarafından en çok tercih edilen branşlar, estetik/saç ekimi, kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek tedavisi.

Türkiye’nin yakın coğrafyasında bulunan Avrupa’nın yaşlanan nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda, sıhhat turizminin öteki değerli kollarından olan yaşlı bakım hizmetleri ve termal/esenlik turizmi üzere alanlarda da gelecek periyotta talep artışı bekleniyor. Türkiye’nin kaynakları bu çerçevede dikkate alındığında, kelam konusu alanlarda değerli bir potansiyel olduğu bedellendiriliyor. Bakanlık tarafından bu alanlara dönük çalışmalar da yürütülüyor.
Ülkenin sıhhat turizmi ekosisteminde yer alan kuruluşların hizmet sunum altyapısının ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi, bu kapsamda global sıhhat turizmi piyasasından Türkiye’nin aldığı hissenin artırılması emeliyle daldan gelen talepler doğrultusunda mevcut takviyelerin güncellenmesi ve yeni takviye ögelerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Sıhhat turizmi alanında ülkenin kapasitesinin ve sunduğu fırsatların tanıtımına yönelik faaliyetlere takviye verilirken bu istikametteki etkinliklere iştirak ediliyor.
Sıhhat turizmi, spor turizmi, ekoturizm, wellness üzere yüksek potansiyelli alanlarda daha şahsileştirilmiş ve geliştirilmiş modeller oluşturulması sağlanarak, daha fazla sıhhat turisti çekilmesi ve gelir elde edilmesi öngörülüyor.

Ayrıyeten, ülkeye sıhhat turisti akışının ve sıhhat hizmetleri ihracatının sürdürülebilir biçimde artırılabilmesi için sıhhat hizmeti almak üzere yurt dışından gelen memleketler arası hastalara vize kolaylığı sağlanması maksadıyla Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ortasında ekim ayında protokol imzalanmıştı. Protokol kapsamında, “sağlık vizesi” müracaatlarının aralık ayı içinde Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından kabulüne ait gerekli teknik ve organizasyonel çalışmalar devam ediyor.

Türkiye’nin imzaladığı hür ticaret mutabakatlarında (STA) sıhhat turizmi üzere hizmet kesimlerine ait kararlara yer verilirken EFTA ile imzalanan son STA’da da buna ait kararlar yer aldı. Gelecek periyotta imzalanacak mutabakatlarda da gibisi adımların atılması planlanıyor.

Gözden Kaçmasın

Bakan Elvan’dan döviz kuru ve enflasyon bildirisiHaberi Görüntüle

PEK ÇOK KALEMDE DAYANAK SAĞLANIYOR

Öte yandan, sıhhat turizmi, “döviz kazandırıcı hizmet dallarının desteklenmesine ait kararlar” kapsamında destekleniyor. Takviye kalemleri şunlar:
Tercümanlık Dayanağı: Sıhhat kuruluşlarına gelen memleketler arası hastaların sıhhat çalışanıyla bağlantısını sağlamak üzere istihdam edilen tercümanların maliyetlerini kapsıyor.

Hasta Yol Dayanağı: Bakanlıkla protokol yapan özel sıhhat kuruluşları ya da hava yolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde oluşan ulaşım masraflarını içeriyor.

Ürün/Hizmet/Marka Tescil-Koruma Dayanağı: Ürünün/hizmetin yurt dışında tescil ettirilmesi, yurt içinde tescilli bir markanın yurt dışında tescil edilmesi ve korunmasına ait sarfiyatları kapsıyor.

Belgelendirme Dayanağı: Etraf, kalite ve insan sıhhatine yönelik teknik mevzuata ahenk sağlanabilmesi ve ön teşhis merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen her türlü belgelendirme masraflarını içeriyor.

Danışmanlık Dayanağı: Milletlerarası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurt dışı pazar yapısı ve pazara giriş mevzularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik masraflar destekleniyor.

Acente Kurul Takviyesi: Sıhhat turizmi ve eğitim kesimlerinde ülkenin milletlerarası hasta ve öğrenci getirilmesine yönelik acentelere yapılan kurul ödemelerini içeriyor.

Kişisel Fuar İştirak Takviyesi: Yararlanıcıların/iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından “Desteklenecek Tertipler Listesi”ne alınan fuar, kongre, konferans, seminer üzere etkinliklere stant ile katılmaları halinde oluşan iştirak maliyetini ve 2 temsilcinin ulaşım masraflarını kapsıyor.
Ulusal Fuar İştirak Takviyesi: Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer üzere etkinliklere iştirak maliyeti ve 2 temsilcinin ulaşım masraflarını içeriyor.

Ulusal Fuar Tanıtım Dayanağı: Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş birliği kuruluşu yahut organizatörün kelam konusu tertibe yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ait harcamaları karşılanıyor. 

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Takviyesi: TV ve radyo, internet, basılı tanıtım, açık hava, özel tanıtım faaliyetlerine ait masrafları kapsıyor.
Yurt Dışı Ünite Dayanağı: İş birliği kuruluşlarının/yararlanıcıların direkt yahut yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları ünitelerin brüt kira ve komite harcamaları destekleniyor.

Alım Heyeti/Ticaret Heyeti Takviyesi: Ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları ile programa ait reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve tertip sarfiyatları destekleniyor.

Yurt İçi Tanıtım Takviyesi: İş birliği kuruluşlarının yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin iştirakiyle yurt içinde düzenlenen münhasıran tanıtım ve pazarlama aktifliklerine ait masrafları kapsıyor.

Yurt İçi Eğitim Dayanağı: Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi yahut kurum/kuruluş temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamalar karşılanıyor.

Gözden Kaçmasın

İşsizlik sayıları açıklandıHaberi Görüntüle

“TÜRKİYE, SIHHAT TURİZMİ PAZARINDA HER ZAMANKİNDEN FAZLA AVANTAJA SAHİP”

Başşehir Üniversitesi İşletme Kısmı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Bahar Işın, yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte sıhhat turistlerinin seyahat motivasyonları ve beklentilerinin değiştiğini belirterek, 100 milyar dolar olarak ölçülen global sıhhat turizmi pazarında Türkiye’nin her zamankinden daha fazla rekabet avantajına sahip olduğunu söyledi.

Global salgın sonrasında, sıhhat turistlerinin uygun tedavi maliyetleri, yüksek hizmet kalitesi, çağdaş tıbbi teknoloji, erişim kolaylığı üzere tercih kriterlerine sıhhat güvenliğinin de eklendiğini lisana getiren Işın, şunları kaydetti:

“Salgının başlangıcından itibaren ehil ve proaktif biçimde yönetilen süreç, Türkiye’nin tüm taraflarıyla memleketler arası hastalar için sıhhat güvenliğinin mümkün olduğu bir sıhhat turizmi merkezi olarak yine konumlandırılmasında kritik bir öge olmuştur. Salgın sonrasında kardiyovasküler sistem hastalıkları, kanser, KOAH, obezite ve mental ile bağımlılığa ait hastalıkların global boyutta görülme sıklığı süratle artmıştır. Salgın sonrasında sıhhat turizmi bölümünde başarılı olacak ülkeler, salgını düzgün yönetebilen, güvenlik riskini en aza indiren ve maksat ülkeler ile branşlara odaklanmayı başaranlar olacaktır.”
Bu noktada, ortak akıl kullanılarak, kamu ve özel dalda yer alan tüm sıhhat turizmi paydaşlarının sinerji içinde hareket etmesinin değerli olduğunu vurgulayan Işın, “Aracı kuruluşlardan hastanelere, kamu otoritelerine, lokal idarelere ve sivil toplum kuruluşlarına kadar topyekun bir uğraşın gereği açıktır. Bütün hastaneleri ve tabipleri, milletlerarası hastaya boğacak yetkinliklerimiz ve potansiyelimiz var, krizi fırsata dönüştürme gücüne sahibiz.” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir