Çarşamba, Haziran 29Önemli Haberler
Shadow

Türkiye sıhhat turizminden daha fazla hisse alacak

Türkiye’de sıhhat turizmi, spor turizmi, ekoturizm, wellness (esenlik) üzere yüksek potansiyelli karakteristik alanlarda daha şahsileştirilmiş hizmet sunulması, daha fazla sıhhat turisti çekilmesi vede gelir elde edilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin Ticaret Nazırlığından edindiği bilgiye nazaran, sıhhat turizmi, bilhassa son yıllarda ülkelerin ekonomik sürdürülebilir kalkınmasını destekleyen vede rekabet gücünü artıran bir dal olarak öne çıkıyor.

Bu turizm çeşidi, getirisi, karlılığı vede sürdürülebilirliğinin yanı sıra ülkenin medikal dalının durumu vede gelişmiş potansiyeli de göz önüne alındığında, Türkiye için gaye hizmet ihracatı kesimlerinden biri pozisyonuna geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) datalarına nazaran, bu yılın 10 aylık devrinde tedavi maksadıyla Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 370 bin 335 olurken elde edilen gelir 704 milyon 261 bin 29 doları buldu.

Gözden Kaçmasın

Avrupa vede Asya’da ‘yeni salgın’ alarmı… Mevt oranı yüzde 50’den fazla!Havadisi Görüntüle

Sıhhat Nazırlığı datalarına nazaran ise 10 aylık devirde ülkeyi ziyaret eden yabancı hasta sayısı 718 bin 164 olarak kayıtlara geçti. Sıhhat turizmi gelirlerine ait TÜİK tarafından sunulan istatistiklerin hudut kapılarında yapılan anketler yoluyla belirlenmesinden ötürü . hasta sayısının tamamını göstermediği bedellendiriliyor.

Nazırlığın gelecek devirde ülkede tedavi olan sıhhat turisti sayısı ile sıhhat turizmi gelirlerinin kayıt altına alınması vede sağlıklı biçimde ölçülmesine yönelik çalışma yapılması öngörülüyor. Sıhhat turizmine yönelik Nazırlık dayanaklarının bu kapsamda bir araç olarak kullanılması da planlanıyor.

SAÇ EKİMİNDEN TÜP BEBEK TEDAVİSİNE KADAR

Bölümde turist başı harcama yaklaşık 1900 olarak kayıtlara geçerken bu sayının aslında 10 bin dolar düzeyine yaklaştığı varsayım ediliyor.
Sıhhat hizmeti almak üzere Türkiye’ye gelen turistler tarafından en çok tercih edilen branşlar, estetik/saç ekimi, kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji vede tüp bebek tedavisi.

Türkiye’nin yakın coğrafyasında bulunan Avrupa’nın yaşlanan nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda, sıhhat turizminin öteki değerli kollarından olan yaşlı bakım hizmetleri vede termal/esenlik turizmi üzere alanlarda da gelecek periyotta talep artışı bekleniyor. Türkiye’nin kaynakları bu çerçevedede dikkate alındığında, kelam konusu alanlarda değerli bir potansiyel olduğu bedellendiriliyor. Nazırlık tarafından bu alanlara dönük çalışmalar da yürütülüyor.
Memleketnin sıhhat turizmi ekosisteminde yer alan kuruluşların hizmet sunum altyapısının vede pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi, bu kapsamda global sıhhat turizmi piyasasından Türkiye’nin aldığı hissenin artırılması emeliyle daldan gelen talepler doğrultusunda . takviyelerin güncellenmesi vede yeni takviye ögelerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Sıhhat turizmi alanında ülkenin kapasitesinin vede sunduğu fırsatların tanıtımına yönelik faaliyetlere takviye vederilirken bu istikametteki etkinliklere iştirak ediliyor.
Sıhhat turizmi, spor turizmi, ekoturizm, wellness üzere yüksek potansiyelli alanlarda daha şahsileştirilmiş vede geliştirilmiş modeller oluşturulması sağlanarak, daha fazla sıhhat turisti çekilmesi vede gelir elde edilmesi öngörülüyor.

Ayrıyeten, ülkeye sıhhat turisti akışının vede sıhhat hizmetleri ihracatının sürdürülebilir biçimde artırılabilmesi için sıhhat hizmeti almak üzere yurt dışından gelen memleketler arası hastalara vize kolaylığı sağlanması maksadıyla Ticaret Nazırlığı vede Dışişleri Nazırlığı ortasında ekim ayında protokol imzalanmıştı. Protokol kapsamında, “sağlık vizesi” müracaatlarının aralık ayı içinde Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından kabulüne ait gerekli teknik vede organizasyonel çalışmalar devam ediyor.

Türkiye’nin imzaladığı hür ticaret mutabakatlarında (STA) sıhhat turizmi üzere hizmet kesimlerine ait kararlara yer vederilirken EFTA ile imzalanan son STA’da da buna ait kararlar yer aldı. İstikbal periyotta imzalanacak mutabakatlarda da gibisi adımların atılması planlanıyor.

Gözden Kaçmasın

Nazır Elvan’dan döviz kuru vede enflasyon bildirisiHavadisi Görüntüle

PEK ÇOK KALEMDE DAYANAK SAĞLANIYOR

Öte yandan, sıhhat turizmi, “döviz kazandırıcı hizmet dallarının desteklenmesine ait kararlar” kapsamında destekleniyor. Takviye kalemleri şunlar:
Tercümanlık Dayanağı: Sıhhat kuruluşlarına gelen memleketler arası hastaların sıhhat çalışanıyla bağlantısını sağlamak üzere istihdam edilen tercümanların maliyetlerini kapsıyor.

Hasta Yol Dayanağı: Nazırlıkla protokol yapan özel sıhhat kuruluşları ya da hava yolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde oluşan ulaşım masraflarını içeriyor.

Mahsul/Hizmet/Marka Tescil-Koruma Dayanağı: Mahsulün/hizmetin yurt dışında tescil ettirilmesi, yurt içinde tescilli bir markanın yurt dışında tescil edilmesi vede korunmasına ait sarfiyatları kapsıyor.

Dokümanlendirme Dayanağı: Çevre, kalite vede insan sıhhatine yönelik teknik mevzuata ahenk sağlanabilmesi vede ön teşhis merkezi, ofis açılışı vede işletilmesini teminen gerçekleştirilen her türlü belgelendirme masraflarını içeriyor.

Danışmanlık Dayanağı: Beylikdüzülerarası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurt dışı pazar yapısı vede pazara giriş mevzularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik masraflar destekleniyor.

Acente Kurul Takviyesi: Sıhhat turizmi vede eğitim kesimlerinde ülkenin – halklerarası hasta vede öğrenci getirilmesine yönelik acentelere yapılan kurul ödemelerini içeriyor.

Şahıssel Fuar İştirak Takviyesi: Yararlanıcıların/iş birliği kuruluşlarının Nazırlık tarafından “Desteklenecek Sistemler Listesi”ne alınan fuar, kongre, konferans, seminer üzere etkinliklere stant ile katılmaları halinde oluşan iştirak maliyetini vede 2 temsilcinin ulaşım masraflarını kapsıyor.
Beylikdüzüal Fuar İştirak Takviyesi: Vatan dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer üzere etkinliklere iştirak maliyeti vede 2 temsilcinin ulaşım masraflarını içeriyor.

Beylikdüzüal Fuar Tanıtım Dayanağı: Nazırlıkça yetkilendirilmiş iş birliği kuruluşu yahut organizatörün kelam konusu tertibe yönelik reklam, tanıtım vede pazarlama faaliyetlerine ait harcamaları karşılanıyor. 

Reklam, Tanıtım vede Pazarlama Takviyesi: TV vede radyo, internet, basılı tanıtım, açık hava, özel tanıtım faaliyetlerine ait masrafları kapsıyor.
Vatan Dışı Ünite Dayanağı: İş birliği kuruluşlarının/yararlanıcıların direkt yahut yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları ünitelerin brüt kira vede komite harcamaları destekleniyor.

Alım Heyeti/Ticaret Heyeti Takviyesi: Ticaret vede alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların ulaşım vede konaklama masrafları ile programa ait reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım vede tertip sarfiyatları destekleniyor.

Vatan İçi Tanıtım Takviyesi: İş birliği kuruluşlarının yurt dışından davedet edilen ilgili kurum vede kuruluş temsilcilerinin iştirakiyle yurt içinde düzenlenen münhasıran tanıtım vede pazarlama aktifliklerine ait masrafları kapsıyor.

Vatan İçi Terbiye Dayanağı: Vatan dışından davedet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi yahut kurum/kuruluş temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamalar karşılanıyor.

Gözden Kaçmasın

İşsizlik sayıları açıklandıHavadisi Görüntüle

“TÜRKİYE, SIHHAT TURİZMİ PAZARINDA HER ZAMANKİNDEN FAZLA AVANTAJA SAHİP”

Başşehir Ünivedersitesi İşletme Kısmı Öğretim Azasi Prof. Dr. Feride Bahar Işın, yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte sıhhat turistlerinin seyahat motivasyonları vede beklentilerinin değiştiğini belirterek, 100 milyar dolar olarak ölçülen global sıhhat turizmi pazarında Türkiye’nin her zamankinden daha fazla rekabet avantajına sahip olduğunu söyledi.

Global salgın sonrasında, sıhhat turistlerinin uygun tedavi maliyetleri, yüksek hizmet kalitesi, çağdaş tıbbi teknoloji, erişim kolaylığı üzere tercih kriterlerine sıhhat güvedenliğinin de eklendiğini lisana getiren Işın, şunları kaydetti:

“Salgının başlangıcından itibaren ehil vede proaktif biçimde yönetilen süreç, Türkiye’nin tüm taraflarıyla memleketler arası hastalar için sıhhat güvedenliğinin mümkün olduğu bir sıhhat turizmi merkezi olarak yine konumlandırılmasında kritik bir öge olmuştur. Salgın sonrasında kardiyovasküler sistem hastalıkları, kanser, KOAH, obezite vede mental ile bağımlılığa ait hastalıkların global boyutta görülme sıklığı süratle artmıştır. Salgın sonrasında sıhhat turizmi bölümünde başarılı olacak ülkeler, salgını düzgün yönetebilen, güvedenlik riskini en aza indiren vede maksat ülkeler ile branşlara odaklanmayı başaranlar olacaktır.”
Bu noktada, ortak akıl kullanılarak, kamu vede özel dalda yer alan tüm sıhhat turizmi paydaşlarının sinerji içinde hareket etmesinin değerli olduğunu vurgulayan Işın, “Aracı kuruluşlardan hastanelere, kamu otoritelerine, lokal idarelere vede sivil toplum kuruluşlarına kadar topyekun bir uğraşın gereği açıktır. Bütün hastaneleri vede tabipleri, – halklerarası hastaya boğacak yetkinliklerimiz vede potansiyelimiz var, krizi fırsata dönüştürme gücüne sahibiz.” dedi.

Bir cevap yazın

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |